Privātums un sīkdatnes

DISTANCES LĪGUMS

1. Šis līgums tiek slēgts starp Vita Rozenberga, Reģ.Nr.20067810314, juridiskā adrese: Rušonu iela24, Rīga, (turpmāk tekstā Vita Gift) un Pircēju (turpmāk tekstā Pircējs), kurš veic pasūtījumu Vita Gift interneta veikalā, kas atrodas interneta adresē http://vitagift.lv (turpmāk tekstā – Ziedu veikals).

2. Interneta Ziedu veikala darbību nodrošina un uztur Vita Gift.

3. Veicot pasūtījumu Ziedu veikalā, Pircējs apstiprina, ka ir iepazinies ar Ziedu veikala Lietošanas noteikumiem un Distances līgumu, kas pieejami interneta adresē https://vitagift.lv/privatums-un-sikdatnes.

4. Pircējam ir tiesības saņemt Vita Gift veikalā piedāvātās preces un pakalpojumus pēc tam, kad Pircējs ir veicis attiecīgā pakalpojuma vai preces priekšapmaksu. Katras attiecīgās preces un pakalpojuma apraksts un cena ir norādīta preču katalogā pie katras preces. Visas cenas ir norādītas ar pievienotās vērtības nodokli.

5. Pircējam ir iespēja veikt apmaksu par preci vai pakalpojumu, izvēloties vienu no Ziedu veikalā piedāvātajiem attālināto maksājumu veidiem.

6. Preču un/vai pakalpojumu apmaksas veikšana nozīmē pakalpojuma pasūtīšanas faktu un Pircēja neatsaucamu piekrišanu Noteikumiem.

7. Pēc pasūtījuma apmaksas Pircējs ir noslēdzis līgumu ar Vita Gift, kas nosaka abpusējas saistības un pienākumus.

8. Pircējam ir tiesības 14 dienu laikā no preces saņemšanas dienas, nesniedzot skaidrojumus par atteikuma iemeslu, atdot preci atpakaļ Vita Gift veikalam. Atdodamā prece nedrīkst būt lietota, bojāta, tai ir jābūt oriģinālajā iepakojumā, iepakojums un tā marķējums nedrīkst būt bojāti. Atteikuma tiesību izmantošana un preču atpakaļatdošana notiek saskaņā ar šādiem tiesiskajiem aktiem:

Patērētāju tiesību aizsardzības likums;

Ministru kabineta 2002. gada 28. maija noteikumi Nr. 207 “Noteikumi par distances līgumu”.

9. Preču atpakaļatdošanas tiesības netiek attiecinātas uz grieztajiem ziediem, ziedu pušķiem, ziedu kompozīcijām un telpaugiem. (MK noteikumi Nr. 207, 15.3. p.).

10. Vita Gift ir tiesības vienpusēji anulēt pasūtījumu un atgriezt Pircējam pilnu pasūtījuma maksu, ja no Vita Gift neatkarīgu apstākļu dēļ pasūtījuma izpilde nav iespējama. (Piemēram, pasūtītā prece nav pieejama ilgāk par 30 dienām, vai tai beigusies ražošanas sezona)

11. Pircējs no piegādes var atteikties pirms ziedu pušķis ir izveidots, rakstot iesniegumu uz epastu: [email protected] , Vita Gift atgriež atpakaļ naudu 7 darba dienu laikā no iesnieguma saņemšanas uz pircēja norādīto kontu.

12. Vita Gift neatmaksā pasūtītājam maksu par pasūtījumu un ietur to pilnā apmērā, sekojošos gadījumos: 

12.1. ja saņēmējs atsakās pieņemt sūtījumu (ziedus vai ziedu pušķi);

12.2. ja saņēmējs ir izbraucis no pilsētas un/vai valsts un nav sasniedzams pasūtītāja norādītajā piegādes adresē 24 stundu laikā pēc pasūtītāja noteiktā piegādes laika;

12.3. ja saņēmējs neatrodas pasūtītāja norādītajā adresē un nav sasniedzams saziņai pasutītāja norādītajā e-pastā vai telefonā.

13. Ja saņēmējs neatrodas pasūtītāja norādītajā adresē un pasūtījuma piegāde ir jāpārceļ uz citu piegādes adresi ,pasūtītājam ir jāmaksā maksa par pasūtījuma piegādi atkārtoti, izņemot, ja pasūtījuma piegādes adrese tiek mainīta ne tālāk kā 5 km no sākotnēji norādītās pasūtījumu piegādes adreses.

14. Ja saņēmējs neatrodas pasūtītāja norādītajā adresē norādītajā laikā un pasūtījuma piegāde ir jāpārceļ uz citu piegādes laiku,pasūtītājam ir jāmaksā maksa par pasūtījuma piegādi atkārtoti,izņemot,ja pasūtījuma piegādes laiks no sākotnēji norādītā piegādes laika ir ar 1h intervālu.

15. Vita Gift informē, ka ziedu pušķu kompozīcija var atšķirties no mājas lapā publicētā, jo pušķos izmantojamie ziedi ir sezonāli un Vita Gift nevar garantēt, ka mājas lapā redzamie ziedi būs pieejami Vita Gift veikalā ziedu pušķa izgatavošanas brīdī. Ziedu pušķis tiks gatavots saglabājot stilu un krāsu gammu, bet nepieciešamības gadījumā, ziedi tiks aizvietoti pēc florista profesionālajiem ieskatiem. Ja radīsies šāda situācija, tad Vita Gift no savas puses vispirms informēs pircēju . Ja Pircējam nebūs pieņemami piedāvājums no Vita Gift puses, tad Vita Gift no savas puses anulēs pasūtījumu un atgriezīs naudu Pircējam pilnā apmērā. Ja Pircējs nav sasniedzams ne telefoniski, ne caur e-pastu , tad florists rīkojas pēc augstāk aprakstītā.

ZIEDU VEIKALS

Interneta veikals “Vita Gift” ir publiski pieejama interneta vietne, kas paredzēta ziedu, dāvanu un citu preču un pakalpojumu iegādei internetā. Ziedu veikals ir pieejams interneta adresē http://vitagift.lv.

ZIEDU VEIKALA PĀRVALDE

Vietnes pārvaldnieks un pieejamo pakalpojumu nodrošinātājs ir Vita Rozenberga, reģ. Nr. 20067810314. Vietnē vitagift.lv pieejamo pakalpojumu lietošanas noteikumi, nosacījumi un ierobežojumi, kā arī sankcijas šo noteikumu neievērošanas gadījumā, ir saistoši visiem tās lietotājiem, apmeklētājiem un pakalpojumu saņēmējiem.

INTELEKTUĀLAIS ĪPAŠUMS

Vietnes saturs ir Vita Gift intelektuālais īpašums; tā kopēšana, pavairošana un pārpublicēšana bez Vita Gift rakstiskas atļaujas ir aizliegta.

PIEGĀDES NOTEIKUMI

 • Ziedus ir iespējams pasūtīt 7 dienas nedēļā 24 h diennaktī.
 • Pasūtījumu apstrāde veikala darba laikā: P., O.,T.,C.,Pk., 8-13.00 S.,Sv., -
 • Ja vēlaties ziedus nosūtīt tajā pašā dienā, tad pasūtījums jāveic un jāapmaksā darba dienās līdz pl.13.00
 • Ja vēlaties , lai ziedus piegādā sestdienā vai svētdienā, sazinieties ar mums iepriekš pa tel. +37122817141 vai rakstot uz e-pastu [email protected]  
 • Pasūtījuma piegādes maksa ir jāmaksā atkārtoti sekojošos gadījumos:
 • 1.Ja saņēmējs neatrodas pasūtītāja norādītajā adresē un pasūtījuma piegāde ir jāpārceļ uz citu piegādes adresi( izņemot, ja pasūtījuma piegādes adrese tiek mainīta ne tālāk kā 5 km no sākotnēji norādītās pasūtījumu piegādes adreses
 • 2.Ja saņēmējs neatrodas pasūtītāja norādītajā adresē norādītajā laikā un pasūtījuma piegāde ir jāpārceļ uz citu piegādes laiku(izņemot,ja pasūtījuma piegādes laiks no sākotnēji norādītā piegādes laika ir ar 1h intervālu)
 • Par piegādes adresi atzīmējot slimnīcu un/vai ārstniecības iestādi,lūdzam personīgi sazināties vispirms ar slimnīcu  un/vai ārstniecības iestādi, vai iestāde pieņem ziedu piegādi pacientiem.
 • Piegādes laiks norādāms aptuvens un tas var mainīties atkarībā no situācijas uz ceļiem, sastrēgumiem,satiksmes organizācijas ierobežojumiem, laikapstākļiem, kā arī no floristu noslogotības.
 • Ja vēlaties nosūtīt ziedus 14. februārī, 8. martā vai Māmiņu dienā, ziedus jāpasūta 2-3 dienas iepriekš, pretējā gadījumā ziedi var tikt piegādāti nākamajā dienā pēc svētkiem.
  Vēršam Jūsu uzmanību, ka nespējam garantēt piegādes laikus 14. februārī un 8.martā, tādēļ šajos datumos piegādes laikam ir tikai orientējoša nozīme rīts, pusdienas laiks vai vakars.
 • Mēs vienmēr piegādājam svaigus ziedus!

KONFIDENCIALITĀTE

Ziedu veikals garantē saņemto personas datu apstrādi, uzglabāšanu un neizpaušanu trešajām personām atbilstoši Latvijas Republikas likumos un tiesiskajos aktos noteiktajām prasībām.
Saziņa.

Pasūtījumu pieņemšanas brīdī saņemtās apmeklētāju un pircēju e-pasta adreses, telefonu numuri, pasta adreses tiks izmantotas tikai un vienīgi saziņai ar preču un/vai pakalpojumu pasūtītāju un to saņēmēju, un pasūtījuma kvalitatīvai izpildei.

Vita Gift  neuzkrāj savienojuma datus ar maksājumu sistēmām. Interneta veikala vitagift.lv pircēji, pieslēdzoties elektroniskai bankai vai elektroniskajām maksāšanas sistēmām, datus ievada bankas mājas lapā, tapēc šī informācija nav pieejama vitagift.lv

STRĪDI UN PRETENZIJAS

Visi strīdi un pretenzijas tiek risinātas savstarpēju pārrunu ceļā, iesniedzot rakstisku sūdzību/pretenziju 24/h laikā no pasūtījuma saņemšanas brīža, kas tiks risināta 10 (desmit) darbadienu laikā no sūdzības/pretenzijas saņemšanas dienas. Sūdzība/pretenzija ir jāiesniedz rakstveidā.

 

Ja strīdu neizdodas atrisināt pārrunu ceļā, tas risināms Latvijas Republikas tiesā likumos un tiesiskajos aktos noteiktajā kārtībā.

PIEGĀDES CENAS

Par piegādi ārpus Rīgas rajona lūgums sazināties ar mums, lai varētu precizēt piegādes cenu +371 22817141

Ziedu piegādes laiks 4h no pasūtījuma pieņemšanas. ( veikala darba laikā )

 

Ja vēlaties kādu īpašu pušķi, sūtiet bildi uz epastu [email protected]  vai ja neieraudzijāt sev vēlamo mājaslapā zvaniet +371 22817141 – vienmēr var atrast un sarunāt sev vēlamo.

 Vita Gift
+371 22817141
[email protected] 
Rušonu iela 24, Rīga

 

DARBA LAIKS

P.,O.,T.,C.,Pk., 8-13.00

S.,Sv., Brīvs